ALKOHOLIZM PRACA LICENCJACKA PDF

GOTOWA PRACA LICENCJACKA Rehab. po udarze mzgu .. poligrobulina, dysproteinemie nikotynizm i alkoholizm wzrost stenia fibrynogenu. Praca magisterska, Wydział Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku Alkoholizm i Narkomania , nr Górski S. obserwatora, Praca magisterska, Uniwersytet Warszawski, Warszawa Ibidem, s Wietnamczykom przeszkadza też alkoholizm oraz.

Author: Morisar Barr
Country: Japan
Language: English (Spanish)
Genre: Life
Published (Last): 13 August 2012
Pages: 375
PDF File Size: 3.53 Mb
ePub File Size: 11.46 Mb
ISBN: 219-2-90570-842-8
Downloads: 60666
Price: Free* [*Free Regsitration Required]
Uploader: Shajar

U czci chorych, szczeglnie z zatorami pochodzenia ttniczego i udarami zatokowymi, patogeneza, a take zlokalizowanie udaru lucencjacka by inne. Badania obrazowe w udarze mzgu Czynniki ryzyka, ktre mogy doprowadzi do udaru. Po dalszych obserwacjach doszli do wniosku, ze poprzez zmian uoenia pewnych segmentw ciaa gowa, obrcz barkowa i biodrowa mona wpyn nie tylko regulujco na stan i rozkad napicia miniowego, ale take hamowa nieprawidow aktywno odruchow, take t sam droga wyzwala aktywno prawidowych reakcji postawy.

W tym czasie, ktry moe utrzymywa si od kilku dni do kilku tygodni, dochodzi u pacjenta do zmniejszenia napicia miniowego.

Oglnie przyjt zasad jest, e rehabilitacj rozpoczyna si ju w dniu przyjcia. Mog one w pniejszym czasie ustpi lub zmniejszy si, ale najczciej pozostaj.

Wtrn – jakakolwiek forma dziaa majcych na celu zredukowanie alkoholozm lub zapobieganie rozwojowi incydentw zwizanych z udarem mzgu. Terapeuta zajciowy ma za zadanie nauczy niezalenoci pacjenta w wykonywaniu czynnoci dnia codziennego. U czci chorych dochodzi to utraty przytomnoci i moe doczy si napad drgawek. W tej sytuacji naley docisn j w d poprzez delikatny nacisk za pomoc wasnej stopy lub przez nacisk51biodra rk w d.

Niestety o ile w koczynie dolnej wystpuje szybszy powrt utraconych funkcji, o tyle z koczyn grn jest gorzej. Tomograf komputerowy Somatom Definition rdo: Czynniki ryzyka mona podzieli na dwie podstawowe grupy. Ruchy gaek ocznych do pracs s poraone, pojawia si pionowy oczopls. W metodzie PNF wana role odgrywa analiza i nauka chodu.

  KALABHAIRAVA ASHTAKAM TELUGU PDF

GOTOWA PRACA LICENCJACKA Rehab. po udarze mzgu – [DOC Document]

W53przypadkach kiedy pomimo intensywnego usprawniania utrzymuje si poraenie poowicze konieczne jest zaopatrzenie chorego w wzek inwalidzki. Based on my analysis of the documents I obtained from the Centre, I have described the problems of a family dealing with alcoholism encounters or is most likely to encounter based on their situation.

Koczyna dolna u osb z niedowadem lub poraeniem poowiczym ukada si najczciej w ustawieniu porednim z tendencja do obrotu zewntrznego.

Stopniowe zwikszanie aktywnoci mini zginaczy w obrbie koczyny grnej i prostownikw koczyny dolnej mniejsza moliwo wykonania ruchw dowolnych Zmniejszenie synergii, stopniowy powrt ruchw czynnych, uwolnienie od synergii staww dalszychPostpowaniepielgnacyjne: W nadnamiotowej lokalizacji ogniska krwotocznego mog wystpi: Powstaj przez niedokrwienie zwizane z mechanizmem zaczopowania naczynia mzgu przez oderwany fragment skrzepliny, blaszki miadycowej bd innej substancji.

Ocena wybranych funkcji poznawczych u ofiar przemocy domowej.

Celem niniejszej pracy jest przyblienie problemu jakim jest postpowanie rehabilitacyjne w udarze mzgu. Prawidowy sposb wspomagania chorego podczas treningu chodu [16] W miar postpw w usprawnianiu lokomocji pacjenta naley przej do wchodzenia i schodzenia z niskich progw, tak by na sam koniec pacjent mg wej i zej ze schodw.

Zwykle na pocztku unosimy rce chorego jak najwyej do gry i opuszczamy je wzdu ciaa. Wynik tomografii komputerowej w projekcji osiowej z widocznym zawaem rdo: Rkoma chwyta pod ramionami chorego, w okolicy opatek.

Wpływ problemów alkoholowych na funkcjonowanie rodziny

Rehabilitacja odbywa si gwnie w poradniach i gabinetach rehabilitacyjnych, senatoriach, uzdrowiskach oraz na turnusach rehabilitacyjnych. Bdnym rozumowaniem jest, e pacjent straciby duo czasu i si na przebieranie.

  DESCARGAR LIBRO AMAR O DEPENDER DE WALTER RISO GRATIS PDF

Duy procent krwotokw spowodowany jest pkniciem maego naczynia rdmiszowego, a wylewajca si pdaca niszczy utkanie mzgu. Przy jakichkolwiek ruchach czynnych wykonywanych przez chorego, koczyny sprawiaj wraenie sztywnych i utrudniaj ruch.

Taka uska chroni przed znieksztaceniem rki, przykurczmi zgiciowymi oraz utrwala wynik wicze biernych.

GOTOWA PRACA LICENCJACKA Rehab. po udarze mzgu

Metody usprawniania po udarze. Konieczna jest pomoc psychiatry.

Wczesna rehabilitacja dobrana do aktualnego stanu pacjenta zarwno po udarze niedokrwiennym, jak i krwotocznym warunkuje w znacznym stopniu jego dalsze losy. Organizowanie co jaki czas spotka maych grup chorych w celu wsplnego wykonywania wicze oraz utrzymywania65stosunkw towarzyskich urozmaica proces usprawniania i zachca do cigej rehabilitacji.

Pomaga to przywrci orientacj przestrzenn oraz oceni wasne bezpieczestwo.

Tworzenie si blaszki miadycowej. Via Medica, Gdask, Ten rodzaj krwotoku wyrnia si du miertelnoci. Powtarzamy to samo wiczenie tylko, e przy zgiciu nogi w stawie kolanowym.

Wpływ problemów alkoholowych na funkcjonowanie rodziny

Wiotkie poraenie mini, dziaanie si cienia, rozcignicie torebki stawowej przez zbyt intensywne nadmierne pociganie bierne podczas wicze prowadzi najczciej do podwichnicia przednio-dolnego. Przy takiej prbie chodzenia noga poraona moe by tylko wyrzucana do przodu jako pierwsza. W przypadku wchodzenia na podest, schody bd inne wysokie przeszkody, ruch naley rozpocz od zdrowej koczyny, natomiast w przypadku ljcencjacka od poraonej.